Välkommen till Enhet & Ekumenik

Denna sidans främsta syfte är att informera dig om vad katolska kyrkan är för något. Ämnen som ligger nära till hands är enhet, ekumenik, interfaith och världsfred. Detta berörs därför också på sidan.

Jag hoppas att Enhet & Ekumenik blir till välsignelse för dig!

/Andreas Frost